Technologie

Pomieszczenie akumulatorowni.

Pomieszczenie akumulatorowni, powinno przede wszystkim gwarantować bezpieczne warunki ładowania baterii trakcyjnych. Dlatego też, należy je odpowiednio przygotować, aby zminimalizować wszystkie, pojawiające się w tym zakresie zagrożenia. Najważniejszym zagrożeniem jest zaś w tym przypadku wodór, który może się ulatniać z uszkodzonego w procesie ładowania akumulatora. Kluczową kwestią jest więc w tym przypadku to, aby pomieszczenie akumulatorowni, było wyposażone w niezbędne systemy bezpieczeństwa, które będą w stanie wychwytywać oraz reagować na pojawiające się zagrożenia. (więcej…)...

Read More