Oświetlenie przemysłowe charakteryzuje się precyzyjnymi parametrami pracy, rozbudowaną architekturą i ogromnym potencjałem. O tym ostatnim mówi się zwłaszcza w kontekście wprowadzenia cyfrowych systemów sterujących, w których rolę przekaźnika sygnału analogowego przejęły przetworniki i bramki cyfrowe.

Analog vs cyfra

W standardowym, analogowym systemie sterującym za włączanie lampy odpowiedzialny był sterownik, który – po podaniu napięcia na wejście – zamykał główny obwód oświetleniowy. W systemach sterowanych cyfrowo ma to się zmienić. Obsługiwane w ten sposób lampy przemysłowe zostają podłączone do dodatkowej magistrali sterującej, która – ze względu na swoją dwużyłową strukturę – może podać napięcie na zaimplementowane w obwodzie przetworniki. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by „po drodze” zamontować pozostałe, zautomatyzowane czujniki (czasowe, światła itd.).

Duże możliwości sterowania

Zasada działania zaprojektowanego w ten sposób systemu jest dość prosta. Otóż składa się on z komputera (lub innego, dedykowanego urządzenia) i odbiorników. Główny sterownik posiada możliwość jednoczesnej obsługi aż kilkudziesięciu opraw, z których każda ma swój własny, przypisany adres. Dzięki temu sygnał idący przez dodatkową, wspólną magistralę sterującą, odczytywany przez tożsame z nim lampy przemysłowe (oprawy). Na tym jednak nie koniec! W systemie tym spektrum danych nie jest ograniczone jedynie do stanu włącz/wyłącz, lecz może obejmować wiele innych wartości, w tym ściemniania i definiowania określonych kolorów.

Cyfrowe ściemnianie oświetlenia

W systemie oświetleniowym lampy przemysłowe LED mogą zapewniać możliwość ściemniania strumienia świetlnego. W warunkach sterowania cyfrowego uzyskanie tego efektu jest bardzo proste, gdyż opiera się funkcjonalnych, logarytmicznych ciągach danych. Jednym słowem – w informacji zawartej w przesyłanym sygnale umieszczony jest dodatkowy ciąg znaków, który określa stopień zaciemnienia oprawy. Z reguły im wartość cyfrowa jest niższa, tym lampa świeci słabiej. Co ważne – zachowana jest tu wysoka płynność sterowania, gdyż system ten może obsłużyć nawet 256 różnych stanów logicznych.

Istota danych zwrotnych

Zaletą cyfrowego systemu sterowania oświetleniem przemysłowym jest możliwość uzyskania informacji zwrotnej, to jest pakietu danych wysyłanego z oprawy do komputera sterującego. Pakiet ten może zawierać informacje dotyczące ewentualnej awarii w systemie, sposobu pracy poszczególnych opraw, a także ich ewentualnego zniszczenia (zalanie, spalenie itd.). System ten sprawdzi się zwłaszcza tam, gdzie oświetlenie przemysłowe wewnętrzne charakteryzuje się bardzo rozbudowaną architekturą. Co więcej, uzyskanie informacji zwrotnej dla konkretnego numeru lampy, pozwoli na szybsze naprawienie usterki i np. dobranie optymalnej żarówki.

Podsumowując, zunifikowane systemy cyfrowego sterowania oświetleniem oferują możliwość wielopłaszczyznowego zarządzania wieloma parametrami systemu przemysłowego. Mowa tu nie tylko o funkcji włączania kolejnych opraw (z liczonym w ms opóźnieniem), ale też o sterowaniu barwą, temperaturą i intensywnością emitowanego przez nie światła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.